آزمون های شخصیت شناسی

 

 

 

آزمون های شخصیت شناسی برای تمامی نیروها (اعم از فروش، عملیاتی و یا ستادی) انجام گرفته، و ضمن بررسی قابلیت های شخصیتی متقاضی، تناسب وی با شغل مورد تقاضا را نیز ارزیابی کرده و راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارائه می دهد. با توجه به سمت مورد تقاضا، و همچنین ارزیابی اولیه متقاضی، کارشناسان ما تمام یا بخشی از آزمون ها زیر را انجام خواهند داد.

 

۱-  آزمون شناخت شخصیت اینیاگرام:

 

ما برای شناخت شخصیت افراد از مدل انیاگرام استفاده می کنیم. هدف از این آزمون، تعیین شخصیت «اصلی» آزمون دهنده است. انگرام انسانها را به 3 گروه کلی ادراک گرای، احساس گرای و عمل گرای و 9 شخصیت اصلی (اصلاح گر و کمال جو، یاری دهنده، پیشرفت گرا، هنرمند، متفکر، وفادار، خوش گذران، قدرت طلب و مسالمت جو) تقسیم می کند.

 

۲- آزمون کهن الگوها:

 

این آزمون بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ، و با رهیافت روانشناسی اعماق شکل گرفته است. آزمون کهن الگو ها به گونه یی طراحی شده است که بتواند عمیق ترین و ناپیدا ترین خصوصیات شخصیت افراد را آشکار کند.

 

۳- آزمون مایرز – بریگز (MBTI):

 

این آزمون با توجه به ترجیحات روانشناختی افراد، نحوه ی درک و تصمیم گیری آنها را بر مبنای چهار عامل حسی بودن، شهودی بودن، منطقی بودن و احساساتی بودن، در قالب 16 تیپ شخصیتی می سنجد. آزمون مایرز بریگز نه تنها در استخدام افراد، بلکه همچنین در ارتقای کارکنان نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ب) مصاحبه:

آزمونها به تنهایی قادر به ارزیابی تمام و کمال افراد نیستند. لذا باید در کنار آزمونها از سایر ابزارها نیز بهره جست. یکی از متداول ترین این ابزارها، مصاحبه بر مبنای شایستگی (Competency-Based Interviewست. این نوع مصاحبه کاملا ساختار یافته و بر مبنای شایستگی های شغلی خواهد بود

مصاحبه به ما این امکان را می دهد تا ضمن تایید نتایج آزمون، بتوانیم رفتار مصاحبه شونده، ویژگیهای ظاهری و شخصیتی و زبان بدن او را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم. با توجه به میزان پیچیدگی شایستگی های شغلی، مصاحبه توسط یک نفر ارزیاب و یا گروه ارزیابی، انجام می شود.