شرکت‌های پخش و سازمان‌های فروش، ویژگی‌هایی خاص دارند که مدیریت منابع انسانی متفاوتی را اقتضا می‌کند. نخست اینکه کارکنان چنین شرکت‌هایی (از نیروهای خدماتی گرفته تا کارکنان دفتری و کارشناسان و مدیران) همگی به نحوی با مشتریان در تعامل هستند؛ بنابراین بی‌راه نیست اگر بگوییم تمامی مشاغل در یک شرکت پخش، استراتژیک محسوب می‌شوند.

دوم اینکه کیفیت پرفرازونشیب فروش، مستلزم داشتن فرهنگ ‌سازمانی مستحکمی است که ضمن اینکه، همچون شیرازه، تمامی ذینفعان را در کنار یکدیگر نگاه ‌دارد، اطمینان حاصل کند هزینه‌ای که صرف آموزش و توسعه کارکنان می‌گردد، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای سازمان است. فرایندهای منابع انسانی در صنعت پخش می‌باید متناسب با شرایط عینی سازمان بومی‌سازی (customize) شوند، تا نیروی انسانی به‌راستی تبدیل به سرمایه گردد.

 

گروه TMBA به پشتوانه‌ی سال‌ها تجربه در ارائه خدمات مشاوره، پژوهش و آموزش به سازمان‌های گوناگون حوزه بازاریابی و فروش، راهکاری جامع برای شناسایی، ارزیابی و جذب استعدادهای مورد نیاز در چنین سازمان‌هایی، و درنتیجه توسعه شایستگی‌ها و ارتقای عملکرد تیم فروش دارد. ما در پیاده‌سازی، اجرا و کنترل فرایندهای منابع انسانی مختص حوزه بازاریابی و فروش، در کنار شما خواهیم بود.  

 

 

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران