آشنا سازی و پایش

 

 

یکی از نگرانی های استخدامی شایع در صنعت پخش، بویژه هنگام جذب مدیران میانی و ارشد، این است که چه تضمینی وجود دارد نیرویی که استخدام شده است، بعد از مدتی مجموعه را ترک نکند؟ اگر سازمان شما برنامه یی جامع برای آشنا سازی و پایش منظم نیروهای تازه استخدام نداشته باشد، بدون تردید بخش قابل توجهی از آنها، حداکثر سه ماه بعد از استخدام، مجموعه را ترک خواهند کرد.

آشناسازی و پایش نیروی انسانی بدین معنی است که نیرو های تاز استخدام در یک بازه ی زمانی برنامه ریزی شده با فرهنگ سازمانی شما آشنا شده، و طی جلساتی منظم با نگرش تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف، اصطلاحا فرهنگ پذیر شده و در مجموعه ادغام شود.

آشناسازی و پایش فرایندی است که از خلال آن هویت سازمانی نیرو ها شکل می گیرد، و تعیین کننده ی میزان بهره وری، و وفاداری سازمانی فرد در آینده است.